Pågående upphandlingar

Projektet är inne i en upphandlingsfas på en rad områden. Just nu pågår upphandlingar för utbildningar i yrkessvenska, ritningsläsning och behörighetsutbildningar. Upphandlingen inom yrkessvenska är framme vid skedet att skriva ramavtal med Elvira kunskapsutveckling AB. Beräknad  kursstart för yrkessvenska är v 10.  När det gäller upphandlingarna inom ritningsläsning och behörighetsutbildningar så har offerterna blivit bedömda

Av |2018-01-22T14:16:16+01:0022 januari 2018|Nyheter|

Anmälan för utbildningarna öppnar snart

En byggbransch för alla har under 2017 genomgått en så kallad analys- och planeringsfas där vi utrett behov och önskemål hos de medverkande företagen och utifrån detta tagit fram en projektplan. Projektplan och budget har nu godkänts av Europeiska socialfonden för fortsatt finansiering, vilket innebär att vi går in i en genomförandefas där utbildningarna kan

Av |2018-01-16T11:03:29+01:0010 januari 2018|Nyheter|

Med både hjärta och hjärna – konferens om kompetensutveckling i byggsektorn

Den 14e februari bjuder vi in till en konferens ägnad åt att prata kring hur tolerans och acceptans är en del av kompetensförsörjningslösningen inom byggsektorn. Tillsammans diskuterar vi konkreta förslag på hur vi kan åstadkomma förändringar hela vägen från yrkesutbildning och rekrytering till arbetsplatskultur och ledarskap. Förutom intressanta tematalare och workshops bjuder vi på goda

Av |2018-01-10T08:17:57+01:0010 januari 2018|Nyheter|
Load More Posts