Med både hjärta och hjärna – konferens om kompetensutveckling i byggsektorn

Den 14e februari bjuder vi in till en konferens ägnad åt att prata kring hur tolerans och acceptans är en del av kompetensförsörjningslösningen inom byggsektorn. Tillsammans diskuterar vi konkreta förslag på hur vi kan åstadkomma förändringar hela vägen från yrkesutbildning och rekrytering till arbetsplatskultur och ledarskap. Förutom intressanta tematalare och workshops bjuder vi på goda