Aktuellt i projektet

Resultatkonferens den 10 december

30 september 2021|

Projektet är snart slut, nu kommer projektets resultatkonferens där vi sammanfattar våra erfarenheter, resultat och det som inte blev som vi tänkt. Den kommer ske digitalt den 10 december. Konferensen kommer att sändas här  

Nya utbildningar under hösten

30 september 2021|

Under våren tvingades vi ställa in många planerade utbildningar.  Förutsättningarna har ändrats och vi är glada att på nytt kunna erbjuda utbildningar. Eftersom projektet går mot sitt slut är detta våra sista utbildningar med ett  …

ÖKAD YRKESKUNSKAP

Projektet En byggbransch för alla ska ge fler chansen att öka sin kunskap och förbättra sin vardag på jobbet. Tillsammans vill vi skapa arbetsplatser där alla får möjlighet att utvecklas. En byggbransch för alla finansieras av Europeiska socialfonden och drivs av Byggnads tillsammans med 40 små och medelstora företag i Stockholms län. Projektet kommer att pågå mellan 2017 och 2021.

ARBETSPLATSER FÖR ALLA

Dålig arbetsmiljö och diskriminering gör att många mår dåligt på jobbet. Det skrämmer också bort folk från branschen. Företagen i projektet ska få handledning i att lära sig arbeta aktivt mot diskriminering. Målet är att skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda och öka möjligheten för företagen att bredda sin rekryteringsbas.

KOMPETENS FÖR FRAMTIDEN

Digitala verktyg kan när de används rätt både förbättra arbetsmiljön, minska byggkostnader och byggbranschens klimatpåverkan. Projektet ska öka deltagarnas möjligheter att möta byggbranschens digitalisering med ökad kunskap samt grundläggande utbildning i nya digitala verktyg så som Building Information Modeling (BIM).