Aktuellt i projektet

Hör av er till oss!

20 mars 2020|

Vi lägger nu mycket energi på att ta kontakt med deltagande företag och undersöka hur de alla påverkas av viruset COVID-19. För tillfället tycks byggbranschen vara skonsamt påverkad i jämförelse med många andra branscher. Vår  …

En byggbransch för alla får förlängt!

9 mars 2020|

Vi är glada att meddela att ESF-rådet har beslutat om att förlänga projektets verksamma tid fram till juni 2021 (tidigare januari 2021). Under projektets gång, framförallt i början av genomförandefasen, har det uppstått olika hinder  …

ÖKAD YRKESKUNSKAP

Projektet En byggbransch för alla ska ge fler chansen att öka sin kunskap och förbättra sin vardag på jobbet. Tillsammans vill vi skapa arbetsplatser där alla får möjlighet att utvecklas. En byggbransch för alla finansieras av Europeiska socialfonden och drivs av Byggnads tillsammans med 40 små och medelstora företag i Stockholms län. Projektet kommer att pågå mellan 2017 och 2021.

ARBETSPLATSER FÖR ALLA

Dålig arbetsmiljö och diskriminering gör att många mår dåligt på jobbet. Det skrämmer också bort folk från branschen. Företagen i projektet ska få handledning i att lära sig arbeta aktivt mot diskriminering. Målet är att skapa en bättre arbetsmiljö för de anställda och öka möjligheten för företagen att bredda sin rekryteringsbas.

KOMPETENS FÖR FRAMTIDEN

Digitala verktyg kan när de används rätt både förbättra arbetsmiljön, minska byggkostnader och byggbranschens klimatpåverkan. Projektet ska öka deltagarnas möjligheter att möta byggbranschens digitalisering med ökad kunskap samt grundläggande utbildning i nya digitala verktyg så som Building Information Modeling (BIM).