Nyhetsbrev 9 november  2018

Nyhetsbrev Under våren och sommaren blev vi uppmanade att planera och lägga kommande utbildningar under hösten av en majoritet av företagen vi besökte. Det fanns helt enkelt ingen möjlighet att skicka anställda på utbildning eftersom verksamheten rullade för fullt, många ggr för fort. Även om det alltid är glädjande att konjunkturen är stark så blir

Av |2018-11-09T11:19:57+01:009 november 2018|Nyheter|

Nya upphandlingar

Under v 42 startade projektet två upphandlingar. Ett gällande yrkesutbildning inom glasarbete och en upphandling kring arbetsledande kompetens. Läs mer under rubriken pågående upphandlingar.

Av |2018-10-22T13:45:52+01:0022 oktober 2018|Nyheter|

Nyhetsbrev oktober 2018

Nyhetsbrev okt 2018 Projektet En Byggbransch för alla, som syftar till att höja kompetensen i deltagande företag - har gått in i en intensivare fas nu i början på hösten. Heta arbeten har kommit igång på Cramo.  Vi har också haft utbildningar i yrkessvenska och planeringen pågår för fullt inför den första utbildningen i ritningsläsning.

Av |2018-10-22T09:40:04+01:0018 oktober 2018|Nyheter|

Vi är på Byggnads kongress

En byggbransch för alla har en monter på Byggnads kongress och delar med sig av erfarenheter från projektet och får viktig input från hela Sverige om hur medlemmarna ser på kompetensutveckling. Vi har frågesport om projektet och alla som deltar får boken ”Allt vi inte pratar om” för att få fler att fundera över jargong

Av |2018-06-01T13:06:10+01:001 juni 2018|Nyheter|

Har du koll på vilken kompetens ditt företag behöver?

Fog och Fönsterservice i Stockholm AB är ett av företagen som deltar i En byggbransch för alla. Med knappt 50 anställda har det blivit viktigare att ha mer struktur, därför är företaget numer BF9K-certifierat. David Thorberg, vd, säger att de la ner många timmar för att få certifieringen, men tycker definitivt att de har fått

Av |2018-04-09T13:29:43+01:009 april 2018|Nyheter|

25 procent av alla nyanställda ska vara kvinnor senast 2030

Regeringen satte just upp ett mål för bygg och anläggningsbranschen. Senast till 2030 ska 25 procent av de som anställs vara kvinnor. Vi i en byggbransch för alla är stolta över att vi redan har påbörjat resan tillsammans med våra deltagande företag och deras anställda. Sju av våra 43 företag har redan fått en första

Av |2018-03-09T07:04:22+01:009 mars 2018|Nyheter|

SFI-Yrkessvenska rullar igång

Nu börjar det komma in anmälningar för fullt vilket känns jättespännande för oss som jobbar i projektet. Efter 9 månader i analys och planeringsfasen och ett utdraget upphandlingsförfarande är vi äntligen på gång att få verkstad i projektet. Vi har ungefär 40 anmälda deltagare nu i slutet av februari. Den första utbildningen rullar igång den 7

Av |2018-02-28T10:45:27+01:0028 februari 2018|Nyheter|

Pressmeddelande: ”Byggbranschen måste bli attraktiv för alla”

Nu samlas byggbranschen  för att diskutera byggbranschens stora arbetskraftsbehov. – Vi vet att en del väljer bort bygg för att de upplever branschen som sexistisk och rasistisk. Det har vi helt enkelt inte råd med, säger Byggnads projektledare Christer Carlsson. Det ska byggas 700 000 bostäder till 2025 men i nuläget saknas det 40 000

Av |2018-02-27T15:30:35+01:007 februari 2018|Nyheter|

Pågående upphandlingar

Projektet är inne i en upphandlingsfas på en rad områden. Just nu pågår upphandlingar för utbildningar i yrkessvenska, ritningsläsning och behörighetsutbildningar. Upphandlingen inom yrkessvenska är framme vid skedet att skriva ramavtal med Elvira kunskapsutveckling AB. Beräknad  kursstart för yrkessvenska är v 10.  När det gäller upphandlingarna inom ritningsläsning och behörighetsutbildningar så har offerterna blivit bedömda

Av |2018-01-22T14:16:16+01:0022 januari 2018|Nyheter|

Anmälan för utbildningarna öppnar snart

En byggbransch för alla har under 2017 genomgått en så kallad analys- och planeringsfas där vi utrett behov och önskemål hos de medverkande företagen och utifrån detta tagit fram en projektplan. Projektplan och budget har nu godkänts av Europeiska socialfonden för fortsatt finansiering, vilket innebär att vi går in i en genomförandefas där utbildningarna kan

Av |2018-01-16T11:03:29+01:0010 januari 2018|Nyheter|
Load More Posts