Utbildningsplan

Tanken bakom följande dokument är att det kan vara till hjälp att kartlägga vilka kompetensbehov som önskas i ert företag i framtiden, samt att synliggöra vilken kompetens som redan finns i verksamheten. Meningen med en utbildningsplan är att påbörja samtalen om vad en utbildningsplan faktiskt kan vara. Målet blir då att förstå nyttan och funktionen med att ha en plan för utbildning. Vår ambition är att det ska finnas en långsiktig vinst för individer i företagen genom att utbildningsinsatser lever kvar.

Ni kommer åt kompetensutvecklingsdokumentet genom att trycka på knappen nedan. Kom igång redan idag!