Under våren tvingades vi ställa in många planerade utbildningar.  Förutsättningarna har ändrats och vi är glada att på nytt kunna erbjuda utbildningar. Eftersom projektet går mot sitt slut är detta våra sista utbildningar med ett begränsat antal platser. Dessa utbildningar går att hitta under kommande utbildningar.