Projektet är snart slut, nu kommer projektets resultatkonferens där vi sammanfattar våra erfarenheter, resultat och det som inte blev som vi tänkt.

Den kommer ske digitalt den 10 december.

Konferensen kommer att sändas här