Projektgruppen

Christer Carlsson
Christer Carlssonprojektledare
Jörgen Landeborn
Jörgen Landebornprojektmedarbetare
Katarina Helling
Katarina Hellingprojektmedarbetare

Styrgruppen

Christer Wälivaara
Christer WälivaaraOrdförande
Internationell strateg för Byggnads och 6F
christer.walivaara@byggnads.se
070 388 00 13
Jessica Löfström
Jessica LöfströmLedamot
Mats Hoffman
Mats HoffmanLedamot
Personalchef, Dipart AB
mats@dipart.se
08-515 16 202
Tomas Kullberg
Tomas KullbergLedamot
Ordförande, Byggnads Stockholm-Gotland
tomas.kullberg@byggnads.se
010-601 11 58
Stefan Huss
Stefan HussLedamot