Projektgruppen

Christer Carlsson
Christer Carlssonprojektledare
Petra Öhman
Petra Öhmanprojektkoordinator
Jörgen Landeborn
Jörgen Landebornprojektmedarbetare
Paula Lejonkula
Paula Lejonkulaprojektmedarbetare
Charlie Klang
Charlie Klangkommunikatör

Styrgruppen

Christer Wälivaara
Christer WälivaaraOrdförande
Internationell strateg för Byggnads och 6F
christer.walivaara@byggnads.se
070 388 00 13
Jessica Löfström
Jessica LöfströmLedamot
Mats Hoffman
Mats HoffmanLedamot
Personalchef, Dipart AB
mats@dipart.se
08-515 16 202
Tomas Kullberg
Tomas KullbergLedamot
Ombudsman, Byggnads Stockholm-Gotland
tomas.kullberg@byggnads.se
010-601 11 58
Stefan Huss
Stefan HussLedamot