Vi avser sluta ramavtal med ett antal utbildningsanordnare som kan tillhandahålla de utbildningar som ska erbjudas inom ramen för projektet. Alla utbildningsinsatser ska präglas av ESF:s horisontella principer som går att läsa mer om här. Målet är att kunna erbjuda bästa möjliga kompetensutveckling för våra deltagare samt säkerställa att all undervisning i projektet präglas av jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Förmåga att kunna nivåanpassa utbildningen utifrån olika personers olika förutsättningar och förkunskaper är också mycket viktigt.

Som ideell organisation lyder vi inte under Lagen om offentlig upphandling (LOU). Däremot strävar vi efter kostnadseffektivitet, transparens och icke-diskriminering i alla inköp genom konkurrensutsättning enligt de grundläggande principerna i LOU 4 kap. 1 §. Har du frågor, synpunkter eller förslag avseende utbildningarna i projektet? Kontakta oss!

(Uppdaterad 29:e januari 2020)