Alla deltagare i projekt som finansieras av Europeiska socialfonden måste lämna uppgifter om hur många timmar man deltagit i utbildning. Uppgifterna ligger till grund för projektets redovisning till Svenska ESF-rådet och till Statistiska centralbyrån (SCB).

Närvarorapporten nedan ska skrivas ut och fyllas i av alla som deltar i projektets utbildningar och aktiviteter. Blanketten ska sedan skrivas under av en chef på företaget och skickas in till projektorganisationen. Det går bra antingen att skanna och skicka in blanketten till enbyggbranschforalla@byggnads.se eller posta till Byggnads, 106 32 Stockholm. Märk kuvertet ”En byggbransch för alla”.

Kontakta oss gärna för frågor om deltagarredovisningen eller om hur blanketten ska fyllas i. För mer information om deltagarredovisning se Svenska ESF-rådets hemsida.