Alla deltagare i projekt som finansieras av Europeiska socialfonden måste lämna uppgifter om hur många timmar man deltagit i utbildning. Uppgifterna ligger till grund för projektets redovisning till Svenska ESF-rådet och till Statistiska centralbyrån (SCB).

Sedan oktober 2020 har projektet gått över till digital signering och kräver inte längre att företag eller utbildare fyller i fysiska deltagarlistor. Istället närvarorapportering nu genom ESFs Deltagarportal, ett system för att registrera och hantera deltagare digitalt. I Deltagarportalen lägger projektet upp nya utbildningar och registrerar deltagare som anmälts av företag. Efter en utförd utbildning så går utbildaren in i Deltagarportalen och fyller i deltagarnas närvaro. Slutligen får varje enskild deltagare möjligheten att signera sin närvaro digitalt genom en personlig inloggning. Snabbt, smidigt och enkelt!

Nedan finns dokumenterad information som varje kursdeltagare kan behöva.

Hantering av personuppgifter
Alla deltagare förväntas att läsa igenom detta dokument. Vid varje bokningsbekräftelse skickas detta dokument även ut till företagets kontaktperson som har i uppgift att vidarebefordra till alla deltagare.

Guide till signering (Kursdeltagare)
Detta dokument finns som stöd för att vägleda kursdeltagare i hur de signerar sin närvaro efter kursen.

Är ni en utbildningsleverantör? Då har vi en guide för hur signering fungerar även till er. Kontakta enbyggbranschforalla@byggnads.se och be om en guide för digital signering.

(Uppdaterad: 16:e september 2020)