En byggbransch för alla har sedan projektstart ägnat tid till att ta fram material för utbildning. Vår ambition är att deltagande företag, och andra intressenter, ska kunna ha tillgång till samma utbildningsmaterial som vi använder när vi håller egna utbildningar eller workshops. På denna sida finner du därför allt material vi producerat på egen hand och vi ser gärna att det kommer till användning!

Zoom guide för distansutbildningar

En vägledande guide framtagen av Byggbranschens Utbildningscenter som fungerar för alla våra distansutbildningar som använder sig av verktyget Zoom. Ladda ner guiden och följ instruktionerna så kommer du kunna ansluta till utbildningen utan problem.

Zoom guide – Instruktioner

Språk och jargong

Jargongen i byggbranschen uppfattas av många som hård och ofta kränkande för andra. En del tycker att det är helt okej medan andra till och med slutar i branschen just på grund av den sociala arbetsmiljön. Att människor mår dåligt på jobbet är inte bara ett problem för individen. Det påverkar också andra på arbetsplatsen och kan bidra både till sämre produktivitet och olyckor. Detta material används för att utforska hur den sociala arbetsmiljön upplevs hos er genom att diskutera exempel från diskriminerande kommentarer och #metoo. Deltagare kommer även uppmuntras att lyfta exempel från den egna arbetsplatsen för att sedan i grupper kunna diskutera hur den sociala arbetsmiljön kan förbättras och stärkas. Workshoppen är utmanande och tvingar deltagare till att reflektera över sin egen omgivning – kanske till och med sitt eget språkbruk. Men resultatet och målet är en arbetsplats där alla anställda kan känna sig trygga.

Ladda ner materialet genom att klicka på länkarna nedan.

Språk och Jargong – Handledning

Språk och Jargong – Presentation

Vi pratar om det!

Det är viktigt att alla mår bra på jobbet. Vi får mer gjort, vi får mindre skador och upplever vi oss trygga hittar vi bättre lösningar tillsammans. Men i byggbranschen finns ofta en tuff jargong, en machokultur, som både män och kvinnor anpassar sig till och upprätthåller. Medvetet eller omedvetet. Detta material kan därför användas för att uppmuntra deltagare att reflektera över och bli mer medveten om jargong på jobbet. ”Vi pratar om det!” kan användas både i grupper av enbart män eller med grupper av både män och kvinnor. Materialet kan användas flera gånger, till exempel på arbetsplatsträffar eller liknande där en eller ett par frågor diskuteras varje gång. Innehållet kan väcka både frågor och funderingar bland deltagare – det är meningen! Men därför är det viktigt att det också finns någon i arbetsledande ställning som finns tillgängliga för enskilda samtal.

Ladda ner materialet genom att klicka på länkarna nedan.

Vi pratar om det! Handledning

Vi pratar om det! Frågor

(Uppdaterad: 20:e april 2020)