Dessa utbildningar beräknas starta senare under projektets gång:

Arbetsmarknad, lagar och regler

Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet

Datakunskap

Ledarskap och kommunikation

BIM (Byggnadsinformationsmodellering)

Yrkesspecifika utbildningar inom t ex glas, betong, plattsättning, träarbeten, anläggning, rörläggning, stenarbeten, isolering och plåt