Kommande utbildningar

Kommande utbildningar2018-02-27T15:03:24+00:00

Följande utbildningar kommer att öppna upp för anmälan inom kort: 

1. Arbete på väg 1+2: Kursen är till för alla som arbetar med bygg underhåll eller drift på allmänna vägar. Kursen är en av kravkurserna för den som arbetar med vägarbete där Trafikverket är beställare. (Kurslängd: 1 dag) 

2. Asbestsanering: Genomgång av asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Kurs för alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material i arbetet. Kurslängd: 4 dagar

3. Fallskydd: Kursen ger ökad förståelse för användning av personlig fallskyddsutrustning samt ökad medvetenhet för att förebygga fallrisker och för att minska personskadorna. Kurslängd: 4 timmar.

4. Heta arbeten: Alla som arbetar med brandfarliga heta arbeten t.ex. svetsning, skärning, lödning, arbete med varmluftspistol eller sliprondell samt övriga arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning. Även arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret. Kurslängd: 1 dag

5. Liftutbildning: Utbildningen vänder sig till alla som använder mobila arbetsplattformar, även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt liftar. Kursen följer Liftutbildningsrådets liftläroplan. Kurslängd: 1 dag (grundutbildning), 4 timmar (repetition)

6. Kombinationsdag (Liftutbildning+fallskydd+säkra lyft): En heldag med intensiv genomgång av ovan nämnda tre utbildningar. Kurslängd: 4+4 timmar. 

6. Ritningsläsning: Kursen vänder sig till både arbetsledare och yrkesarbetare som är i behov av ökade kunskaper i ritningsläsning. Kursen anpassas efter deltagarnas behov och förkunskaper. Under kursen varvas teori med praktiska moment.  Kursen har två olika upplägg:

  • ”Intensiv” (16 timmar): 4 tillfällen x 4 timmar fördelat på fyra veckor (1 gånger per vecka).
  • ”Normal” (30 timmar): 10 tillfällen x 3 timmar fördelat på fem veckor (2 gånger per vecka).

Vid behov går det att även att ordna annan fördelning av utbildningstimmarna.

7. Ställningsbyggnad, 2-9 meter: Utbildningen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om hur man med hjälp av riskbedömning, planerar ställningsbygget, samt hur man på ett säkert sätt bygger, river eller ändrar en ställning. Kursen vänder sig till alla som monterar, förändrar och demonterar ställning med en höjd på 2-9 meter eller som leder detta arbete. Kurslängd: 2 dagar

8. Säkra lyft: Kursen vänder sig till alla personer som hanterar och transporterar olika material med hjälp av kran och travers. Den riktar sig till den som kopplar olika laster, fungerar som signalman och dirigerar kranförare. Kurslängd: 4 timmar.

Dessa utbildningar beräknas starta senare under projektets gång:

Arbetsmarknad, lagar och regler

Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet

Datakunskap

Ledarskap och kommunikation

BIM (Byggnadsinformationsmodellering)

Yrkesspecifika utbildningar inom t ex glas, betong, plattsättning, träarbeten, anläggning, rörläggning, stenarbeten, isolering och plåt