Pågående utbildningar

Pågående utbildningar2018-02-26T09:29:18+00:00

Anmälan till nedanstående utbildningar sker företagsvis genom att skriva till enbyggbranschforalla@byggnads.se.

Pågående utbildningar:

1. Yrkessvenska (svenska som andraspråk):

För alla som vill stärka sina kunskaper i svenska för att kunna kommunicera bättre på jobbet och i vardagen. Innehåll och metoder i kurserna anpassas till varje deltagares förutsättningar och behov. Utbildningen hålls av Elvira kunskapsutveckling.

Kurserna kommer kunna hållas i ABFs lokaler på Sveavägen och Solna FolketsHus på Skytteholmsvägen 2, eller om ni önskar i era företagslokaler men då krävs att ni har minst 10 personer från er som kan gå. Vi kan även genomföra företagsanpassade utbildningar på andra tider och datum om behovet finns och det är minst 10 som vill gå. Skriv i så fall till enbyggbranschforalla@byggnads.se och specificera era önskemål. 

Anmälan: Fyll anmälningsblanketten för den kurs ni önskar gå nedan och skicka till enbyggbranschforalla@byggnads.se

Anmälningsblanketter:

Tisdagar kl 14.45-17.45, (10 tillfällen á 3 timmar), kursstart: 27e februari 2018

Onsdagar kl 17:30-20:30 (10 tillfällen á 3 timmar), kursstart 28 februari

Torsdagar kl 9.00-15.00 (6 tillfällen á 5 timmar), kursstart 1 mars 2018