Projektet öppnar upp för flera fördjupningar i Office Excel efter särskild efterfrågan. Nu finns även Excel-fördjupningar som är särskilt inriktade för personer som hanterar ekonomi. Nästa tillfälle för denna utbildning är 17/3 och det finns platser kvar!