En stor nyhet i projektet är vår nya upphandlade Organisationsutbildning. Detta är en utbildning vi starkt rekommenderar för alla våra deltagande företag och är relevant för varje individ i företaget, från ledning till yrkesarbetare.

Se vår introduktionsfilm och kursledaren Marcus Nolfelt berätta om utbildningen nedan: