GRUNDLÄGGANDE ORGANISATIONSUTVECKLING OCH INVOLVERANDE FÖRBÄTTRINGSARBETE

Innan man kommer in på, exempelvis Lean eller andra metoders förbättringsarbete specifikt, bör man uppnå ett gemensamt synsätt på varför det är viktigt, hur man går tillväga och mer specifikt vad man gör för att lyckas (och hur man undviker att misslyckas vilket många tyvärr gör). Om man inte brinner för att bedriva förbättringsarbete eller förstår hur man gör blir det låg drivkraft och högt motstånd varför det inte blir av.

Utförande: heldag, 8 timmar.

Innehåll

Framgångsrika företag genom förbättringsarbete

Vad är ett företag och vad påverkar dess framgång? Detta kapitel skapar en gemensam syn på hela begreppet företag vilket idag nästan ingen i hela samhället har koll på. Först med ett gemensamt synsätt är det möjligt att förstå varför förbättringsarbete är så viktigt för alla i företaget och alla parter som är beroende av företaget.

Där människor växer, växer också företag

Hur påverkar man företagets framgång genom utveckling och förbättringsarbete på individ och gruppnivå?

Mål som engagerar alla

Hur skapar man en målmodell som engagerar alla och en strategi alla brinner för att förverkliga? Detta kapitel syftar till att skapa en förståelse för hur viktigt det är, och på vilket sätt, medarbetarnas utveckling, engagemang och trivsel påverkar företaget och hur företaget kan ge tillbaka till medarbetarna i en stimulerande och långsiktigt hållbar modell.

Alla är viktiga

Företaget, en helhet där alla delar spelar en vital roll. Detta kapitel får alla att se saker från olika håll i företaget och minskar konfliktytor och fördomar gentemot varandra.

Laguppställningen

Organisation och ansvar – Detta fortsätter på samma tema men kopplar ihop individens eget ansvar och potential med hela organisationens framgång på olika roller i företaget.

Förstå förbättringsarbete genom att förstå människor

Hur fungerar människor i förhållande till förbättringsarbete – ”alla vill ha en förändring men ingen vill göra den”. Vi människor gillar att få ändrade resultat men generellt sett är vi starkt emot att ändra våra beteenden trots att dessa båda hör ihop. Genom att få en djupare insikt i hur vår hjärna fungerar och varför kopplat till förbättringsarbete så skapas en mycket högre möjlighet att lyckas.

Alla bidrar till förbättringarna

Hur man utvecklar ett företag tillsammans – hur man involverar, engagerar alla i förbättringsarbetet och får det motiverande över tid med feedback, beröm och ledarskap. Dessutom pratar vi om hur man skapar förbättringskapital i form av tid och pengar som man investerar för att få avkastning i form av förbättrade resultat.

Förbättringsarbete i vardagen – där och när det händer

Hur man praktiskt går tillväga för att bedriva arbetet framåt hela tiden. Det enskilt största kapitlet. Här går vi igenom hur arbetet sker på vardagsnivå inkl. analyser, förslag till förbättringar, testkörningar etc. En bra grund för att sedan, om man vill, komma vidare med exempelvis Lean. Men man kan också börja direkt från detta kapitel med sitt förbättringsarbete.

Efter genomgången kurs får deltagarna också ett Diplom som intyg på att de har gått kursen.