Som följd av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd i bl.a. Stockholms län så vidtar vi, ESF-projektet En byggbransch för alla, åtgärder för att anpassa vår verksamhet. Nya råd som lyder: från och med 29:e oktober uppmanas alla som vistas i Stockholm att avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Samt att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym.

Vi tillämpar därför följande åtgärder fram till december, med chans till förlängning:

  • Utbildningar med fysiskt deltagande ställs om till digitalt deltagande.
  • Utbildningar med fysiskt deltagande som inte kan hållas digitalt ställs in.

Alla våra kommande digitala utbildningar är opåverkade. Följande utbildningar i november ändras:

11/11 Office-fördjupning Word ställs om till digitalt deltagande.

12/11 Säkra lyft (företagsbokad) ställs in.

17/11 Office-fördjupning Excel ställs om till digital deltagande.

18/11 Liftutbildning (företagsbokad) ställs in.

24/11 Office-fördjupning OneNote ställs om till digital deltagande.

25/11 – 27/11 Arbetsledande kompetens ställs om till digital deltagande.

De företag som berörs och har deltagare anmälda har informerats.

Vi återkommer med besked gällande utbildningar med fysiskt deltagande planerade i december. Vi återkommer även med information gällande digitala utbildningar, men det är bra om företag redan nu kan förbereda sig och säkerställa att anställda har möjlighet att delta digitalt.