En byggbransch för alla bjuder in till digitalt seminarium i Organisations- och företagsutveckling – ”alla vill ha en förändring men ingen vill göra den”

Vi människor gillar att få ändrade resultat men generellt sett är vi starkt emot att ändra våra beteenden trots att dessa båda hör ihop. Vi äter alla ur samma brödkorg och är beroende av varandra för att korgen skall fyllas på tillräckligt så att den räcker till alla. Vad är det som skapar ett ”bra” företag och vad kan hända om anställda och företagsledning samverkar och byter kunskap och erfarenheter?

Välkommen att delta på ett spännande seminarium som kommer att väcka tankar och idéer samt inbjuda till reflektion och diskussion.

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till yrkesarbetare, HR/ledning i företag, personer i annan arbetsledande ställning, fackligt förtroendevald, tjänsteperson, politiker, ledare eller på något sätt aktiv inom byggbranschen.