Nu lider ännu en vecka mot sitt slut.

Den här veckan har vi välkomnat en ny kollega in i projektet – Charlie Klang. Charlie kommer framöver att arbeta med administrativa uppgifter och ansvara för vårt material på sociala medier. Ni finner hans kontaktuppgifter på hemsidan. Roligt att få tillskott!

Vi i projektet ser fram emot kommande vecka. Då samordnar vi kursen Arbete på väg för deltagare som arbetar på allmänna vägar. Kursen ser till att öka deltagares medvetenhet och kunskap om säkerhet- och arbetsmiljökrav, samt öka tryggheten i arbetet genom att fokusera på riskanalys och gå igenom olika arbetsmetoder.

Glad fredag och trevlig helg!