En byggbransch för alla i samverkan med Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) erbjuder möjlighet till kompetensprov som kan leda till yrkesbevis.

Kompetensprov kan genomföras av den som ska ha sina kunskaper validerade. Till exempel den som arbetat i något av Byggavtalets 16 yrken utan en egentlig grundutbildning eller för den som har en utbildning från annan skola/bransch. Provet genomförs för att testa av kunskap där grundutbildning saknas.

Provet är teoretiskt, på svenska, och omfattar följande yrkesinriktningar med intygade arbetade timmar i yrket;
Bergarbetare, Beläggningsarbetare, Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Träarbetare och Väg- & anläggningsarbetare med intyg på 10 000 arbetade timmar.

Mobila maskiner anläggning, mobila maskiner kranar med intyg på 8 000 arbetade timmar.

Håltagare, Plattsättare, Stenmontör, Ställningsbyggare*, Takmontör, Undertaksmontör
med intyg på 6 000 arbetade timmar.
(*För ställningsbyggare krävs även intyg på genomförd utbildning enligt
AFS 2004:4 Bil 5 Särskild utbildning.)

INTRESSEANMÄLAN skickas via e-post till En Byggbransch för alla. enbyggbranschforalla@byggnads.se från företaget, skriv ”Kompetensprov” i ämnesfältet.

Vi behöver namn, e-postadress samt telefonnummer till den som vill göra kompetensprovet i e-post meddelandet.