Innehåll: Allmän IT-kunskap & Windows, Word, Excel, E-posthantering.

Deltagarna får kortare uppgifter att göra för att befästa sina kunskaper och för att säkerställa ett mer långsiktigt lärande. Samtliga deltagare får tillgång till en lärportal som är en digital portal som erbjuder deltagaren möjlighet att även efter genomförd utbildning fortsätta förkovra sig inom Office-paketet, med hjälp av instruktionsfilmer, lathundar och övningsuppgifter. Lärportalen finns lättillgänglig via alla typer av digitala enheter som dator, läsplatta och mobiltelefon.

Utrustning: En dator med internetuppkoppling, Kamera och mikrofon. Varje enskild deltagare behöver en egen uppsättning. Har deltagaren inte personlig utrustning så hoppas vi att hen ska kunna låna från företaget. Officepaketet-Grund utförs genom ett system som kallas Teams och är välkänt för att vara lätthanterligt. Innan utbildning kommer vi att skicka ut instruktioner så att alla deltagare känner sig bekväma med att kunna närvara digitalt. Deltagarna behöver en e-postadress.

Datautbildning Office Grund hålls vid 3 kortare tillfällen. Det är viktigt att man kan delta vid samtliga 3 tillfällena.