Vi erbjuder tre olika utbildningar i Entreprenadjuridik som alla fokuserar på särskilda områden. Nedan presenteras dessa utbildningar.

AB04 – Utförandeentreprenad utbildningen

Utbildningen vänder sig till dig som är entreprenör eller beställare och arbetar med utförandeentreprenader. Du får en grundlig genomgång av Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04, och du får en god översikt över branschens mest använda standardavtal.

Utbildningens mål

 • Större förståelse för entreprenadformer
 • Lära dig förstå och skriva affärsavtal
 • Förstå vanliga fallgropar och kunna undvika dessa

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig inom bygg- och anläggningssektorn med behov av grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik.

Utbildningsinnehåll

 • Översikt om lagar och standardavtal
 • Upphandlings-, entreprenad och ersättningsformer
 • Allmän avtalsrätt
 • AB 04 kapitel 1–10
 • Praktiska exempel, grupparbeten, diskussioner och föreläsningar””

Förkunskaper

Denna kurs är avsedd för personer utan förkunskap.

ABT 06 – Totalentreprenad utbildningen

Vill du få en god översikt över branschens standardavtal? Utbildningen ger dig en grundlig genomgång av Allmänna bestämmelser för totalentreprenader, avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 och allmän avtalsrätt.

Utbildningens mål

 • Lära dig förstå och skriva affärsavtal i totalentreprenader
 • Större förståelse för fallgropar och kunskaper för att kunna undvika dessa

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är entreprenör eller beställare, och arbetar med totalentreprenader

Utbildningens innehåll

 • Översikt om lagar och standardavtal
 • Upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer
 • Allmän avtalsrätt
 • ABT 06 kapitel 1–10
 • Praktiska exempel, grupparbeten, diskussioner och föreläsningar

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått en grundutbildning i entreprenadjuridik för att kunna tillgodogöra dig kursen på bästa sätt.

Entreprenadjuridik – fördjupningsutbildning

Utbildningen är problembaserad och utgår ifrån olika verklighetsliknande situationer (case), som fördjupar kunskaperna och förståelsen inom entreprenadjuridiken. Utifrån ett antal viktiga domar inom entreprenadrätten, är syftet att du ska lära dig hur entreprenadrättsliga problem kan undvikas, genom förebyggande åtgärder (planering, kommunikation och dokumentation). Under utbildningen har vi gästföreläsare från beställarsidan, advokatkåren och besiktningsmännen.

Utbildningens mål

 • Kunskap om förfrågningsunderlagets betydelse för att skriva eller lämna
  anbud
 • Fördjupad kunskap och insikt inom entreprenadjuridiska frågor
 • Ökad kontroll över entreprenadjuridiska svårigheter

Utbildningens innehåll

 • De vanligaste frågeställningarna inom entreprenadjuridiken
 • Förfrågningsunderlagets betydelse för att kunna skriva och för att få in anbud
 • Beställarens förutsättningar för att värdera inkomna anbud
 • Bevisbörda, beviskrav och bevisvärdering
 • Besiktning utifrån en besiktningsmans perspektiv
 • Vitesreglering mellan parterna
 • Ansvaret under garantitiden och efter garantitiden
 • Flertalet case och diskussioner

Förkunskaper

Utbildningen riktar sig till dig som har grundutbildning, exempelvis Entreprenadjuridik 1 eller ABT 06 och AB04.

(Uppdaterad 14:e juli 2020)