Bakgrund

I våra löpande kontakter med våra deltagande företag uppstår frågor som inte riktigt kan fångas av en hel utbildning men som väl kan hanteras som seminarier eller som halvdagsutbildningar. Detta är frågeställningar projektet antingen har kompetens att hantera eller så finns kompetensen inom Byggnads. Seminarierna och utbildningarna är korta och kostnadsfria. Ni kan anmäla intresse till enbyggbranschforalla@byggnads.se så ska vi försöka återkomma med datum.

Rå men hjärtlig – Språk och jargong i byggbranschen

Hur vi pratar och beter oss påverkar oss och vår arbetsmiljö både socialt och fysiskt. Hur skapar vi en arbetsmiljö där alla känner sig trygga, trivs och får bästa förutsättningar att göra sitt jobb? Du träffar Paula Lejonkula, jurist och jämlikhetsutvecklare från projektet. En halvdag med en liten del fakta och en stor del workshop. Innehåll:

 • Exempel från byggbranschen
 • Varför får vi inte prata som vi vill?
 • Lagar och föreskrifter
 • Workshop – skapa en god arbetsmiljö

Lag, avtal och samverkan

Företag hör ofta av sig till Byggnads med frågeställningar kring avtal och lagar. Ofta när det dyker upp ett akut problem som behöver hanteras. Detta seminarium är deltagarstyrt och skall fånga frågeställningar och problem innan dom är ett faktum. Utöver att reda ut frågeställningar som finns vill vi gärna diskutera hur vi skall kunna utveckla vår samverkan tillsammans med er för att skapa bättra förutsättningar för en sund och trivsam byggbransch. Säkerligen finns det kritik Byggnads behöver ta till sig. Med fördel skickar ni in frågeställningar innan mötet så vi hinner förbereda oss. Om mötet faller väl ut kommer det bli återkommande möten under projektperioden.

Medverkar på mötet gör:
Roger Johansson, chef på avtalsenheten/Byggnads förbundskontor
Christer Carlsson, projektledare för ESF projektet En Byggbransch för alla/ Ombudsman på Byggnads förbundskontor

Här följer några exempel på frågeställningar vi kan ta upp på mötet

 • MBL – förhandlingsskyldighet, hur kan ni utveckla verksamheten tillsammans med era anställda
 • LAS – Anställningsformer, uppsägningshantering.
 • Underentreprenörer – §§38-40, hur kan vi gemensamt arbeta för en sund byggbransch
 • Lösen – Varför vi har verktyget och hur det ska fungera?
 • Utvecklingsavtalet – Hur kan vi utnyttja det
 • Lönenivåer – löneformer i avtalet

Arbetsmiljö – en introduktion

Välkommen på en kort utbildning om arbetsmiljö i byggbranschen. Du träffar Sami Smedberg och Paula Lejonkula från projektet. Tillsammans har vi åratals erfarenhet av arbetsmiljöarbete som skyddsombud och fackligt förtroendevald, juridik, förebyggande arbete och chefsutbildning. Det här tar vi upp:

 • En god arbetsmiljö – vad är det?
 • Olyckor och ohälsa i byggbranschen
 • Vem har ansvar? – arbetsgivare, skyddsombud, anställda
 • Hur gör vi idag och hur kan vi bli bättre?

Utbildning Diskrimineringslagen – förbud och aktiva åtgärder

Målgrupp: Chefer, skyddsombud, fackligt förtroendevalda och andra intresserade anställda

Alla företag omfattas av diskrimineringslagen. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv finns både förbud att diskriminera och krav på förebyggande arbete. Vem har ansvar för vad och hur ska arbetsgivare och arbetstagare uppfylla kravet på samverkan i det förebyggande arbetet? Du träffar Paula Lejonkula, jurist och jämlikhetsutvecklare från projektet. En halvdag med både teori och övningar. Innehåll:

 • Diskrimineringslagen teori
 • Diskriminering i vardagen – gruppdiskussioner
 • Trakasserier – utredningsskyldighet
 • Förebyggande arbete – aktiva åtgärder – workshop