Stort tack för din medverkan!

Dina svar kommer att vara till stor hjälp för materialet som ska stärka föräldrar i byggbranschen. Har du några frågor eller idéer, vänligen hör av dig till charlie.klang@byggnads.se.

Undersökningen kommer att vara under januari månad. Därefter kommer intervjuer att utföras och materialet för broschyren tas fram. Ifall allt går enligt tidsplan så kommer materialet vara färdigt inför sommaren 2020. Vi kommer att återkoppla med resultat och färdigt material.