Resultat

Projektet har fram till och med april 2019 genomfört utbildningar och nått 322 individer i 18 företag. Vi har haft utbildningar i yrkessvenska, ritningsläsning, behörighetsutbildningar, jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering, ledarskap (pågående) samt arbetsledande kompetens.

Carl Johan Törnros, advokat på Terra Advokat AB, håller föreläsning i entreprenadjuridikens grunder i utbildningen arbetsledande kompetens

Genomförda utbildningar

  • Yrkessvenska, nivå 1 och nivå 2
  • Heta Arbeten 6 st på svenska 2 st på engelska
  • Fallskydd 3 st
  • Jämställdhet och likabehandling
  • Liftutbildning 3 st
  • Ritningsläsning 2 st
  • Säkra lyft 5 st