För alla som vill stärka sina kunskaper i svenska för att kunna kommunicera bättre på jobbet och i vardagen. Innehåll och metoder i kurserna anpassas till varje deltagares förutsättningar och behov. Utbildningen hålls av Elvira kunskapsutveckling.

Kurserna kommer kunna hållas i ABFs lokaler på Sveavägen och Solna FolketsHus på Skytteholmsvägen 2, eller om ni önskar i era företagslokaler men då krävs att ni har minst 10 personer från er som kan gå. Vi kan även genomföra företagsanpassade utbildningar på andra tider och datum om behovet finns och det är minst 10 som vill gå. Skriv i så fall till enbyggbranschforalla@byggnads.se och specificera era önskemål, ange yrkessvenska i ämnesraden