Monteringstekniska kommittén(MTK) – glasbranschens regelverk för montering
av alla typer av glas.

Nu har vi upphandlat behörighetsutbildning

MTK Montage & Brand– kurs för montörer
MTK Anvisningar – kurs för arbetsledare
MTK 3 – kurs för montörer och arbetsledare 

Till grund för utbildningarna ligger MTKs anvisningar – branschens regelverk för montage av alla typer av glas. Utbildningen av auktoriserade montörer, är viktig för att behålla men också höja kvaliteten och kunskapen i branschen.

Glasbranschföreningen(GBF),  är det som godkänner företagets MTK-auktorisation, alltså behörigheten för de som genomgått utbildning. Stickprovsbesiktningar görs av Glasbranschföreningen på utförda arbeten för att säkerställa att MTK-reglerna följs.