Vad och för vem, bakgrund målgrupp och syfte

Arbetsledare, lagbasar och platschefer arbetar i en bransch där hård jargong och machokultur inte är ovanliga inslag i arbetsvardagen. Att i en ledningsbefattande roll inom byggbranschen vara väl rustad inför svåra samtal, konflikthantering, bemöta hårda attityder och samtidigt kunna hålla en god sammanhållning är av stor fördel för hela arbetslaget och samtliga berörda.

Ledarskapsutbildningen är en intensiv och omfattande utbildning som vänder sig till ledande befattningar i byggbranschen vilka behöver kompetensen att både bemöta motsättningar och skapa god laganda och sammanhållning i en bransch präglad av hårda attityder och machokultur.

Vad ingår i kursen?

Kurspärm med fullständigt utbildningsmaterial för självstudier efter avslutad kurs.
Personligt kursintyg som påvisar vilka delar i kursen som behandlats.

Kursinnehåll

Ny som ledare ”jag leder mig själv”

Du kommer i högre grad än tidigare reflektera över dig själv, dina värderingar, din inställning och ditt beteende samt öka medvetenheten om hur beteendet kan påverka de resultat du uppnår. Du lär dig hur du bättre förbereder dig inför olika situationer samt att agera proaktivt.

Ny som ledare ”jag leder andra”

Du kommer i högre grad än tidigare öka din medvetenhet om hur det egna beteendet kan påverka omgivningen och det resultat dina medarbetare uppnår. Du blir bättre förberedd inför en roll med ansvar för att leda andra hälsosamt och effektivt och kommer inse förekomsten och vikten av olikheter i personlighet och beteenden. Ta din ledarroll till ett tydligare och mer genomtänkt sätt.

Effektiv konflikthantering

Konflikt är i princip oundvikligt på arbetsplatsen vilket ofta skapar negativa bilder av spända argument och knutna nävar. De mest effektiva företagen är emellertid inte de som helt saknar konflikt, men de som konstruktivt kan hantera konflikterna och använda den som en kraft för kreativitet och tillväxt.

Värderingsbaserat ledarskap

För att prestera riktigt hälsosamt på arbetet över tid behöver vi känna äkta engagemang. Och en av de vanligaste orsakerna till att vi inte är engagerade eller motiverade på jobbet är när våra personliga värderingar inte stämmer överens med företagets. Personliga värderingar ligger på ett omedvetet plan för de flesta av oss och kan vara svåra att upptäcka. Efter avslutat kursmoment kommer du medvetandegöra dina personliga värderingar och utforska dem för ett ännu bättre ledarskap.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs men erfarenhet av ledande befattningen är av fördel. Som deltagare ska du också vara beredd för att öppna dig inför dina meddeltagare och att vara öppen för dem för att ta till dig och få ut mesta möjliga av kursen.

Utbildningsarrangör

https://www.fakurs.se/