BAKGRUND & SYFTE

Denna utbildning i arbetsledande kompetens lämpar sig och är framtagen för anställda i företag som är underentreprenörer på större företag och vill ha kompetensen för arbetsledande arbetsuppgifter men också för alla andra som vill få ökad kompetens i de områden som är av fördel när man ska arbeta med relaterade uppgifter som arbetsledare bör besitta.

Arbetsledande kompetens är en intensiv och genomgripande utbildning som ger mycket goda teoretiska kunskaper både för den som arbetar med arbetsledarrelaterade uppgifter samt för den som strävar efter att senare bli renodlad arbetsledare, platschef eller liknande arbetsroll.

KURSINNEHÅLL

Entreprenadjuridikens grunder (0,5 dag)

Tvister är vanliga inom bygg, anläggning, installationssektorn. Här lär du dig vilka regler som gäller för att på så sätt undvika tidsödande processer som kostar både energi och pengar.

• Grundläggande avtalsrätt; anbud, accept, avtal • Grunderna i AB 04, ABT 06 och ÄTA
• Parternas ansvar
• Vite och skadestånd
• Hantering av ekonomi

Bolagsrelaterad ekonomi & administration (0,5 dag)

Lär dig grundläggande ekonomikunskaper till affärsidéer, företagsformer, bokföring, årsredovisning m.m. och få insikt i grundläggande ekonomikunskaper användbara i företaget. •Grundläggande ekonomikunskaper
• Affärsidé och mål
• Organisation, företagsformer och företag
• Så fungerar bokföringskrav, bokslut, årsredovisning

Förhandlings- & argumentationsteknik för ledare (0,5 dag)

I denna del går vi igenom förhandling och argumentationsteknik och skapar självinsikt. Vidare så ges tips och praktiska råd för att du ska bli en mer framgångsrik förhandlare.
• Så skapar du en framgångsrik förhandling
• Så blir din motpart en medpart
• De tre argumentationssätten
• En oslagbar argumentationsmodell
• Hjälp med att lägga upp din personliga argumentation

Arbetsplanering och kvalitetsuppföljning (0,5 dag)

Denna del ger dig fördjupande kunskaper inom planering och kvalitetsuppföljning med fokus på att genomföra beräkningar på prognoser och kvalitetsuppföljning.
• Olika förutsättningar för prognostisering
• Beräknings- och uppföljningsmodeller för prognostisering
• Lager- och säkerhetslagerberäkningar
• Framåt/bakåtplanering med kvalitetsuppföljning

Arbetsmiljö (1 dag)

Lär dig skapa en säkrare arbetsmiljö i flera avseenden enligt arbetsmiljöverkets krav.
• Arbetsmiljölagens grunder • Grundläggande arbetsmiljökunskap
• Så rustar du dig inför arbetsmiljöverkets tillsyn
• Förebyggande av olycksfall
• Belastningsskador – hur uppstår de och hur kan du förebygga dem