Platsgjuten Betong (Kompetensklass 2)

Utbildningens mål är att deltagaren ska kunna utföra platsgjutningar enligt gällande bestämmelser och med högre kvalitét och färre felkällor.

Utbildningen Platsgjuten Betong kompetensklass II ger deltagarna kunskap om gällande betongbestämmelser, materialets egenskaper, formbyggnad, armering, gjutning, härdning och uttorkning av betong med mera. Utbildningens syfte är att ge de kunskap som behövs för att kunna agera som ansvarig vidgjutningar i kompetensklass II.

Utbildningsinnehåll

 • Allmänorientering
  • Översikt av gällande bestämmelser
  • Översikt av ritningar och byggnadsbeskrivningar
 • Formbyggnadsprinciper
  • Krav på formar
  • Dimensionering av formar
 • Materialet betong
  • Krav på egenskaper hos betongens delmaterial
  • Färsk, hårdnande och hårdnad betongs viktiga egenskaper
  • Hantering, gjutning, bearbetning, ytbehandling och efterbehandling av betong
  • Provning och kontroll, metoder, utvärdering, ansvarsfrågor
  • Speciell betongteknik såsom användning av betongelement, gjutning av golv, vakuumbehandling, skälvkompakterande betong
 • Laboration
  • Är obligatorisk och omfattar de kontroller som ska utföras på arbetsplatsen
 • Armering
  • Elementär hållfasthetslära
  • Armerad betongs funktionssätt
  • Stålets materialegenskaper, armeringsmaterial
  • Projektering av armering, armeringshandlingar
  • Hantering av armering. Bockning, svetsning
  • Montering, toleranser
  • Kontroll
  • Arbetsmiljö, ergonomi och arbetarskydd
 • Tentamen
  • Är skriftlig och består av två delar, en utan hjälpmedel och en med hjälpmedel
  • Bedöms enligt följande: 60% av maximipoängen på vardera deltentamen är lägsta godkända poängtal.

Förkunskaper

För att erhålla intyg om kompetens krävs 12 månaders praktik från betongarbeten i arbetsledande ställning. 6 månader av praktiken bör vara genomförd innan utbildningen påbörjas.

Omfattning och tidpunkt

6 dagar, kl. 08:00 – 16:00, samt tentamen. Full närvaro krävs, förutom godkänd tentamen och praktik, för att intyg ska utfärdas.

Platsgjuten Betong (Kompetensklass 1)

Vill du utföra platsgjutningar enligt gällande bestämmelser, i projekt som kräver högre kompetens än den som erhålls efter utbildning i kompetensklass II?
Utbildningen är framtagen för dig som aktivt ska verka på byggarbetsplatsen och leda arbetet så att uppställda mål uppnås och utlovad kvalitet erhålls. I utbildningen utgår vi från kunskaperna du erhöll under utbildningen kompetensklass II – fast på en helt annan nivå.

Kompetensen krävs enligt gällande betongstandarder – om konstruktionen ska utföras i en betonghållfasthet som överstiger C25/30, och om någon av de högre exponeringsklasserna avseende; saltinträngning och frost ska tillämpas, samt vid specialkonstruktioner, som till exempel spännarmerad betong. Utbildningen följer riktlinjerna i Betongrapport 8, fastställd av Svenska Betongföreningen.

Utbildningens mål

 • Certifikat för ledande och övervakande av platsgjutning, utförd i kompetensklass I
 • Kunskap för genomförande av lyckade och kvalitativa gjutningar.
 • Utökade betongkunskaper på byggarbetsplatsen.

Målgrupp

Du som på byggarbetsplatsen ska leda och övervaka betongarbeten vid platsgjutning i kompetensklass I, ute på byggarbetsplatsen.

Utbildningens innehåll

 • Tekniskt regelverk
 • Bygghandlingar
 • Arbetsplanering
 • Betongens sammansättning
 • Betongtillverkning
 • Formsättning
 • Slak- och spännarmering
 • Utförande av armeringsarbeten
 • Utförande vid betongarbeten
 • Färsk betong och dess hårdnande
 • Mognad, härdning och sprickor
 • Vintergjutning
 • Krav på hårdnad betong
 • Fukt i betong, nedbrytningsmekanismer
 • Självkompakterande betong
 • Kontroll och mätning
 • Betong för särskilda ändamål
 • Tentamen

Tentamen

 • Är skriftlig och består av två delar, en med och en utan hjälpmedel
 • På båda tentamen krävs minst 60% av maxpoängen för ett godkännande

Certifikat – Intyg om kompetens

Certifikat utfärdas till dig som är godkänd på båda deltentamina och har full närvaro under utbildningen, samt kan styrka två års praktik med betongarbeten i arbetsledande ställning. Skriftligt intyg krävs.

Utbildningens längd

Två veckor med en veckas mellanrum. Sista veckan genomförs tentamen.

Förkunskaper

Godkänd tentamen samt deltagande i den obligatoriska laborationen för motsvarande kompetensklass II-utbildning. Minst ett års praktik med betongarbeten i arbetsledande ställning, vilket ska styrkas med skriftligt intyg.

Omfattning och tidpunkt

10 dagar, kl. 08:00 – 16:00, samt tentamen. Full närvaro krävs, förutom godkänd tentamen och praktik, för att intyg ska utfärdas.