För dig som

Alla som skall arbeta som byggarbetsmiljösamordnare.

Förkunskaper

De förkunskapskrav som finns, enligt AFS 2008:16 är erfarenhet av utförande av byggnads och anläggningsarbete, erfarenhet från arbete med samordning, ledning eller styrning av byggprojekt samt erfarenhet av projektering.

Du kommer att lära dig

  • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, speciellt om personligt ansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, ensamarbete och samordningsansvar
  • Föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsarbete inklusive ändringsföreskrifter
  • Föreskrifterna och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Föreskrifterna om belastningsergonomi
  • Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning
  • Föreskrifterna om stegar och arbetsbockar
  • Föreskrifterna om ställningar
  • Föreskrifterna om asbest
  • Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker

Kursdokumentation

Utbildningen följer AFS 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete.

Utbildningsbevis

Efter godkänt prov utfärdas utbildningsbevis som tillsammans med intyg från arbetsgivare avseende förkunskaper motsvarar de krav på Byggarbetsmiljösamordnare som ställs i AFS 2008:16 Byggnads- och anläggningsarbete.