Vi kan med glädje meddela att upphandlingen i Entreprenadjuridik är färdig. Vi har bokat in flera kursdatum i höst, se nedan. Vi erbjuder tre olika utbildningar i entreprenadjuridik som alla fokuserar på särskilda områden. Mer utförlig beskrivning av varje utbildning kan du läsa här! (klicka mig)

AB04 (Utförandeentreprenad)

Datum: 2020.10.19 & 2020.10.20

Utbildningen är på distans och sker digitalt.

Utbildningen vänder sig till dig som är entreprenör eller beställare och arbetar med utförandeentreprenader. Du får en grundlig genomgång av Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04, och du får en god översikt över branschens mest använda standardavtal.

ABT06 (Totalentreprenad)
Datum: 2020.10.26 & 2020.10.27
Utbildningen är på distans och sker digitalt.

Utbildningen ger dig en grundlig genomgång av Allmänna bestämmelser för totalentreprenader, avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, ABT 06 och allmän avtalsrätt.

Entreprenadjuridik fördjupningskurs
Datum: 2020.11.26 & 2020.11.27
Utbildningen är på distans och sker digitalt.

Utbildningen är problembaserad och utgår ifrån olika verklighetsliknande situationer (case), som fördjupar kunskaperna och förståelsen inom entreprenadjuridiken. Utifrån ett antal viktiga domar inom entreprenadrätten, är syftet att du ska lära dig hur entreprenadrättsliga problem kan undvikas, genom förebyggande åtgärder (planering, kommunikation och dokumentation). Under utbildningen har vi gästföreläsare från beställarsidan, advokatkåren och besiktningsmännen.

Kontakta oss på enbyggbranschforalla@byggnads.se för att boka platser!