Vi är nu färdiga med upphandling i Office-paketet.
 
Nästa kurstillfälle 9/6 – 11/6 klockan 07:00-08:30. Deltagare får lära sig grundkunskaper i Microsoft Office-programmen Word, Excel, Outlook och allmän datorkunskap. Utbildningen sker digitalt och varje deltagare behöver tillgång till en egen elektronisk uppsättning (dator med internetuppkoppling, ljud, mikrofon och kamera). Vi hoppas att deltagare ska kunna låna från företaget ifall de saknar personlig utrustning.
 
Hör av er till oss för att anmäla deltagare!