Den senaste veckan har vi tagit emot avanmälningar till utbildningar på grund av viruset COVID-19. Detta har orsakat att vi i dagsläget har svårt att fylla kommande utbildningar och behöver ta nödvändiga åtgärder.

Det finns i dagsläget inga egentliga skäl för oss att ställa in utbildningar på grund av virusets smittorisk. Enligt befintlig information från Folkhälsomyndigheten bedömer vi inte våra utbildningar vara en riskzon för smitta så länge deltagare följer riktlinjer kring hygien. Däremot har vi full förståelse för att våra deltagande företag har olika riktlinjer kring COVID-19, och dessa behöver vi anpassa oss efter.

Därför ställer vi in alla utbildningar mellan den 20:e mars och 24:e april. De utbildningar som påverkas av detta är Heta arbeten (24/3), Fallskydd (26/3) och Fallskydd (8/4). Alla andra utbildningar är i nuläget opåverkade.

En byggbransch för alla följer utvecklingen av pandemin COVID-19 och kommer vidta nya åtgärder vid behov. För att planera kommande verksamhet vill vi gärna ha kontakt med deltagande företag för att diskutera hur ni kommer att hantera COVID-19. Vi hoppas på att tillsammans kunna hitta gemensamma lösningar kring utbildningar framöver.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar kring detta (enbyggbranschforalla@byggnads.se).