Vi är glada att meddela att ESF-rådet har beslutat om att förlänga projektets verksamma tid fram till juni 2021 (tidigare januari 2021). Under projektets gång, framförallt i början av genomförandefasen, har det uppstått olika hinder som orsakat en långsammare start för projektet. Dessa hinder har legat bortom projektets möjlighet att förutse eller påverka. Av denna anledning har ESF-rådet fattat beslut om en förlängning på sex månader.

Vad en förlängning innebär för deltagande företag är mer tid för kompetensutveckling och möjlighet att utbilda fler anställda i företagen. Vi ser ljust på möjligheten att kunna fortsätta samordna fler utbildningar och det ger oss även en chans att påbörja fler av de utbildningar som just nu är under upphandling.

I samband med förlängning går projektet också genom en budgetändring och genom denna kommer vi att kunna anordna fler utbildningar. Projektet ser gärna att de mest aktiva företagen ska kunna fortsätta utbilda sina anställda utan att de fördelade pengarna tar slut. Vi kommer att informera mer om detta under våren.