Numera kommer deltagande företag och utomstående parter kunna ladda ner våra nyhetsbrev från hemsidan. Detta gör vi särskilt för att försäkra att informationen når ut till företagen, men även för att vad vi åstadkommer genom projektet ska vara tillgängligt för omvärlden.

Framöver kommer våra nyhetsbrev även att publiceras på hemsidan under Nyheter -> Nyhetsbrev. Länken hittar ni här!