Under oktober och november har det varit högt tryck på utbildningar. Vi har samordnat en bredd av olika utbildningar. De mest fyllda har varit heta arbeten, säkra lyft, liftutbildning, ledarskap och arbetsledande kompetens. I oktober och november har vi haft hela 131 olika deltagare på 12 kurser! Detta ser vi väldigt positivt på och vi hoppas på att det finns lika stort intresse för utbildningar framöver.

Vi håller nu på att boka in de sista utbildningarna för januari och börjar även blicka framåt in i februari. Deltagande företag får gärna höra av sig om önskemål gällande utbildningar. Ritningsläsningen är tillbaka i februari och projektet spånar även på en större satsning för en föreläsning & workshop gällande diskrimineringslagen, språk och jargong i slutet av januari. Vi ser gärna flera företag och anställda delta på detta! Mer info kommer på https://enbyggbranschforalla.se/kommande-utbildningar/.

Nu kör vi så det ryker fram till jul!