Det senaste året har dödsolyckorna ökat igen, vilket är ett bedrövligt nederlag efter flera år av förbättringar. Ett sätt att behålla en god och säker arbetsmiljö är att ladda anställda med kunskap. Ca 80% av dödsolyckorna beror på brister i arbetet med riskbedömningar. Därför är vi glada att 12 anställda i projektets företag deltog på kursen ”Arbete på väg” under vecka 16. En fantastisk kursledare beskrev pedagogiskt varför vi behöver ha koll på hur regler, statistik, trafikanters beteende och det egna beteendet på arbetsplatsen hänger ihop.

Och hur många vet hur de ska tvätta och stryka sina varselkläder för att de ska bibehålla den funktion som behövs vid arbete på väg?

Kursledaren återkom ofta till att alla behöver bidra till en säker arbetsmiljö – vi måste hjälpas åt och ta hand om varandra!

Under den här utbildningen använde vi tolk – och det kan vi såklart ordna även vid andra kompetensutvecklingsinsatser.