Nyhetsbrev okt 2018

Projektet En Byggbransch för alla, som syftar till att höja kompetensen i deltagande företag – har gått in i en intensivare fas nu i början på hösten. Heta arbeten har kommit igång på Cramo.  Vi har också haft utbildningar i yrkessvenska och planeringen pågår för fullt inför den första utbildningen i ritningsläsning. I detta brev kan du läsa mer om projektträffar på företagen, upphandling av yrkesinriktade utbildningar och vårt spännande digitaliseringsseminarium den 15 november. Missa inte detta!

Flera företag arbetar aktivt med likabehandling och jämställdhet

Just nu pågår ett arbete med individuella möten på olika företag där vi coachar i jämställdhet och likabehandling. Det har visat sig vara det mest effektiva sättet att få igång projektverksamheten, då förutsättningarna är väldigt olika för alla deltagande företag. Till vår stora glädje ser vi att några företag väljer och vill arbeta aktivt på området då framtidens kompetensförsörjning underlättas dramatiskt.

Diskrimineringsombudsmannen har nu under hösten startat en riktad granskning mot bygg och anläggningsbranschen och minst ett av projektets deltagande företag har blivit kontaktade redan under granskningen inledningsskede. Ni kan läsa mer här om DOs granskning, bättre att förekomma än att förekommas. Genom projektet kan ni få professionellt stöd och coaching, kontakta oss redan idag.

Behov av utbildningar  – utmaningar och vägar framåt

Upphandling av utbildningar i ledarskap och yrkeskunnande pågår. Flera företag efterfrågar utbildningar i ledarskap, vilket i sin tur krävt en del förarbete kring behov och brister . Vilka behöver ledarskap och vad är deras roll i företaget? Bilden börjar klarna och vi har goda förhoppningar att få igång ledarskapsutbildningar innan årsskiftet.

När det gäller yrkesinriktade utbildningar är vi på god väg inom några områden, exempelvis glas, medan behovet på andra områden inte är helt klarlagt. Vi saknar viktiga kompetensplaner från merparten av de deltagande företagen. Vi bistår gärna med hjälp och stöd för att ta fram sådana kompetensplaner. De är ett bra stöd i vår planering och upphandling

Från projektets sida har vi gott hopp om att kunna komma framåt i frågan. Vi har haft många positiva och givande möten med representanter från de deltagande företagen och ser att det knappast är viljan som saknas. Vi vet också att några av företagen redan innan projektet drog igång hittat egna vägar och lösningar. Vi hoppas, med deras tillåtelse och delaktighet, kunna sprida deras goda exempel till fler.

Seminarium om digitalisering

Den 15 november kommer vi hålla seminariet ”Digitaliseringsresan – för både Små och Medelstora i byggbranschen” i samarbete med BIM Alliance. Syftet är att beskriva vad digitalisering innebär för branschen och ge en glimt av hur framtiden kan komma att se ut. Få områden vi kommit i kontakt med har varit omgärdade av så mycket frågetecken. Digitaliseringen av byggbranschen pågår i en rasande takt, men utvecklingen är väldigt ojämnt fördelad. Små och medelstora företag deltar knappt alls i utvecklingen. De löper en uppenbar risk att missgynnas och komma på efterkälken.

 

Även om den digitala utvecklingen har gått långsamt i branschen ser vi idag tydliga tecken på att  den accelererar dramatiskt. Ingenting hindrar heller små och medelstora företag att vara med i utvecklingen och det finns positiva exempel. Problemet är snarare okunskap och dålig information. Grovt förenklat verkar de mest grundläggande missuppfattningarna vara att digitaliseringen är svår och dyr. I själva verket har just digitaliseringen aldrig varit billigare och enklare.

 

Just detta hoppas vi kunna sätta fingret på under vårt seminarium den 15 november i Byggnads lokaler på Skytteholmsvägen i Solna, Stockholm.