Fog och Fönsterservice i Stockholm AB är ett av företagen som deltar i En byggbransch för alla. Med knappt 50 anställda har det blivit viktigare att ha mer struktur, därför är företaget numer BF9K-certifierat. David Thorberg, vd, säger att de la ner många timmar för att få certifieringen, men tycker definitivt att de har fått valuta för nedlagd tid. ”Vi har undvikit många fel som hade kunnat kosta oss mycket” säger David.

Till exempel har de nu en utbildningsmatris med all personal och vilken utbildning de har gått eller som planeras. Varje halvår går ledningen igenom vad som hänt det senaste halvåret och vad som ska hända framåt. Här ingår även planering av utbildningsinsatser.  ”BF9K-certifieringen har även gett oss ett tydligare KMA-arbete, som alla också förstår vikten av nu. Vi har blivit en bättre entreprenör och en säkrare arbetsplats” säger David.