Regeringen satte just upp ett mål för bygg och anläggningsbranschen. Senast till 2030 ska 25 procent av de som anställs vara kvinnor. Vi i en byggbransch för alla är stolta över att vi redan har påbörjat resan tillsammans med våra deltagande företag och deras anställda. Sju av våra 43 företag har redan fått en första översyn av sitt jämställdhets- och likabehandlingsarbete med individuell återkoppling med förslag på åtgärder för att bli ännu bättre. Och det är dags – om vi på 12 år ska lyckas med att tredubbla andelen kvinnor i branschen.