En byggbransch för alla har under 2017 genomgått en så kallad analys- och planeringsfas där vi utrett behov och önskemål hos de medverkande företagen och utifrån detta tagit fram en projektplan. Projektplan och budget har nu godkänts av Europeiska socialfonden för fortsatt finansiering, vilket innebär att vi går in i en genomförandefas där utbildningarna kan starta.

Vi är just nu mitt uppe i arbetet med att bedöma offerter med pris och kvalitet hos olika utbildningsgivare och räknar med att kunna skriva avtal med utbildningsanordnare för yrkessvenska, ritningsläsning och behörighetsutbildningar inom de närmsta veckorna. Klicka här för att se listan på planerade utbildningsinsatser.